Vlastná výroba

VULM v spolupráci so svojimi dcérskymi spoločnosťami a zmluvnými partnermi produkuje širokú škálu liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetiky.

Výroba a kontrola kvality je situovaná vo vlastných moderných priestoroch spĺňajúcich európske kritériá Správnej výrobnej praxe (EU GMP). Výrobné prevádzky a skúšobné laboratóriá sú deklarované certifikátom GMP alebo príslušnými certifikátmi v súlade s platnou národnou legislatívou a legislatívou EÚ v oblasti výroby liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov.

Všetky výrobné procesy prebiehajú v kontrolovaných čistých priestoroch s použitím najmodernejších farmaceutických výrobných zariadení spĺňajúcich prísne kvalifikačné a validačné požiadavky. Produkty spoločnosti VULM sú vyrábané a kontrolované v súlade so štandardnými výrobnými a skúšobnými postupmi a metódami.

Vo výrobe sa pracuje s účinnými farmaceutickými substanciami (liečivami) a pomocnými látkami, ktoré sú dodávané renomovanými farmaceutickými výrobcami a distribútormi. Všetky východiskové látky a vstupné suroviny sa podrobujú prísnej vstupnej kontrole v zmysle schválených produktových a materiálových špecifikácií.

V priebehu výroby sa sledujú vybrané kvalitatívne ukazovatele v rámci priebežnej výrobnej a medzioperačnej kontroly. Systém zabezpečovania a kontroly kvality zaručuje, že všetky finálne produkty sú bezpečné, účinné a kvalitné.

Výroba nesterilných liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov zahŕňa celý rad liekových foriem:

Nesterilné kvapalné liekové formy:

  • roztoky a kvapky
  • emulzie, suspenzie

Polotuhé (topické) liekové formy:

  • hydrofilné a hydrofóbne masti a krémy
  • hydrofilné a hydrofóbne gély
  • pasty (koncentrované disperzné suspenzie)

Pevné liekové formy:

  • granuláty, pelety (fluidne obaľované)
  • tablety (obaľované)
  • tvrdé želatínové kapsuly (s obsahom prachov, granulátov a peliet)
  • mäkké želatínové kapsuly (roztokové, suspenzné, emulzné)